Inscripció

La inscripció es realitzarà en dos torns:

-Primer torn.
Del 3 de maig a l’13 de maig de 2018.
Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres d’Alumni UV*, així com els participants en les anteriors edicions de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes.
La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d’inscripció.
*Els membres d’Alumni UV han d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn de preinscripció i a la reducció del preu.

-Segon torn.
Del 14 de maig al 23 de maig de 2018.
El públic en general s’hi ha d’inscriure en aquest termini per poder accedir a les places lliures disponibles.
La prevalença dels sol·licitants es fa també per ordre d’inscripció.

En cas que queden places lliures a qualsevol dels campus, la inscripció romandrà oberta amb posterioritat al 23 de maig.

La inscripció es farà a través dENTREU-Seu electrònica de la Universitat de València

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups)

PAGAMENT
La matrícula es considerarà realitzada un vegada s’haja efectuat el pagament on-line de les taxes. El pagament s’efectuarà a través d’ENTREU en el mateix moment de realitzar la inscripció.

TAXES
Aquests imports no inclouen el servei de menjador.

Fills/es de membres de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 192€ per xiquet/a 177€ per xiquet/a 160€ per xiquet/a
Nau Jove 293 € per jove 270€ per jove 270€ per jove

 

Fills/es de membres del Col·lectiu Alumni UV de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 245€ per xiquet/a 222€ per xiquet/a 204€ per xiquet/a
Nau Jove 564 € per jove 511 € per jove 511 € per jove

*Els membres del Col·lectiu Alumni UV  hauran d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn de preinscripció i a la reducció del preu.


Públic en general

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 402€ per xiquet/a 392€ per xiquet/a 371€ per xiquet/a
Nau Jove 627 € per jove 611 € per jove 611 € per jove

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR.
Serà imprescindible per a la participació a l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:

– Persones inscrites al primer torn: del 3 al 13 de maig
Persones inscrites al segon torn:
del 14 al 23 de maig
La documentació a entregar serà la següent:

– Autoritzacions de la mare, pare, o tutor/a legal (pdf)
– Dues fotografies actualitzades del/la jove de tipus carnet i amb el nom a la part posterior.
– Fitxa mèdica, per duplicat i amb la signatura original. (pdf)
– Fotocòpia del llibre de família (pàgina en la què apareix el nom dels pares i la corresponent al/la jove)
– Dues fotocòpies del SIP o assegurança mèdica.
Aquests dos últims documents podran allotjar-se al “meu lloc personal” en ENTREU per a ser utilitzats en posteriors edicions, i no serà necessari presentar-los únicament si ja s’allotjaren a ENTREU per a les edicions 2016 o 2017.