Inscripció

 

Es participa en l’escola d’estiu de la Nau de les Xiquetes i els Xiquets segons les següents condicions legals.

La inscripció es realitzarà en dos torns:

-Primer torn.
De les 10 hores del 4 de maig a l’13 de maig de 2018.
Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres d’Alumni UV*, així com els participants en les anteriors edicions de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes.
La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d’inscripció.
*Els membres d’Alumni UV han d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn d’inscripció i a la reducció del preu.

-Segon torn.
De les 10 hores del 14 de maig al 23 de maig de 2018.
El públic en general s’hi ha d’inscriure en aquest termini per poder accedir a les places lliures disponibles.
La prevalença dels sol·licitants es fa també per ordre d’inscripció.

En cas que queden places lliures a qualsevol dels campus, la inscripció romandrà oberta amb posterioritat al 23 de maig.

La inscripció es farà a través dENTREU-Seu electrònica de la Universitat de València

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups)

 

PAGAMENT

El pagament s’efectuarà on-line a través d’ENTREU en el mateix moment de realitzar la inscripció.

La inscripció és per tot el mes, no es pot fer una inscripció per setmanes ni quinzenes.

 

PREUS

Aquests imports no inclouen el servei de menjador.

Els descomptes per més d’un fill/a es podrà aplicar en combinació de les dues Naus. Per exemple, si un xiquet/a va a la Nau de les Xiquetes i dels Xiquets i un germà/na a la Nau Jove el preu serà el corresponent a la casella 2/fills de cada Nau (177€ per al xiquet/a i 270€ per al jove).

Fills/es de membres de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 192€ per xiquet/a 177€ per xiquet/a 160€ per xiquet/a
Nau Jove 293 € per jove 270€ per jove 270€ per jove

 

Fills/es de membres del Col·lectiu Alumni UV de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 245€ per xiquet/a 222€ per xiquet/a 204€ per xiquet/a
Nau Jove 564 € per jove 511 € per jove 511 € per jove

*Els membres del Col·lectiu Alumni UV  hauran d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn d’inscripció i a la reducció del preu.


Públic en general

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 402€ per xiquet/a 392€ per xiquet/a 371€ per xiquet/a
Nau Jove 627 € per jove 611 € per jove 611 € per jove

Els preus han estat aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de València, està pendent de ratificació pel Consell Social. Són susceptibles de sofrir alguna modificació.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Serà imprescindible per a la participació a l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:
– Persones inscrites al primer torn: del 4 i al 13 de maig
– 
Persones inscrites al segon torn: del 14 i al 23 de maig


La documentació a entregar serà la següent:

– La documentació que acredite la representació del menor (fotocòpia del DNI del pare o mare, DNI del menor si ho tingués, i del Llibre de Família).

– La documentació que acredite una representació legal del menor disposada judicialment, d’acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d’un o dels dos progenitors, ordres d’allunyament o situacions similars.

– Documentació relativa a condicions de salut del xiquet o la xiqueta. (Fitxa mèdica, per duplicat i amb la signatura original).

– Dues fotografies actualitzades del xiquet/a, de tipus carnet i amb el nom a la part posterior.

– Dues fotocòpies del SIP o assegurança mèdica.

 

ATENCIÓ: El procés de matrícula no acabarà fins que la documentació es revise i la persona sol·licitant reba un correu de confirmació de la recepció de la documentació. En cas que passen 3 dies des de l’entrega de la documentació i no s’haja rebut aquest correu, caldrà trucar al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.

 

ON CAL PORTAR-LA

La documentació s’ha d’entregar en un sobre tancat en algun dels següents espais:

  • Tenda Tarongers:

Campus Universitat de València, Aulari Nord, Baix Av/ Tarongers, S/N 46022 València 
Telèfon: 963828968 

HORARI: Dilluns-divendres de 10.00 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores

  •  Tenda Burjassot

C/ Dr. Moliner, 50 Campus Burjassot – Edif. Biblioteca Ciències 46100 Burjassot (València)
Telèfon: 963544568 
HORARI: Dilluns-dijous de 10:00 a 14:00 hores i 16:00 a 20:00 hores. Divendres de 10:00 a 14:00 hores

  • Tenda Nau

C/ Universitat, 2 Centre Cultural La Nau 46003 València 
Telèfon: 963983469 

HORARI: Dilluns-divendres de 10.00 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores

  • Tenda Publicacions – Blasco Ibañez

C/ Artes Gráficas, 13 46010 Valencia 
Telèfon: 963156822 

HORARI: Dilluns-dijous de 10:00 a 19:00 hores (no tanca a migdia). Divendres de 09:30 a 14:30 hores.

 

DESISTIMENT

Segons estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat justificació i sense cap penalització.

L´usuari pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l’endemà a la formalització de la inscripció, açò és, moment en el qual s’efectua el pagament.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través d’una declaració, per correu electrònic a protdadesfguv@uv.es. També pot utilitzar el formulari online de desistiment, accedint al següent enllaç:

http://www.fundacio.es/deptinf/index.asp?pagina=1020&idioma=val.

Li comunicarem per correu electrònic la recepció d’aquest desistiment.
Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent (14 dies des de l’endemà a la matrícula).

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l’import final a retornar.