Destinataris, places, seu i horari

Destinataris i destinatàries

La Nau Jove està dirigida a joves de 13 a 16 anys (nascuts entre els anys 2002 i 2005) que siguen fills o filles de membres de la comunitat universitària (PAS, PDI, Estudiants i Estudiantes, i Membres del  Col·lectiu Alumni UV de la Universitat de València.) i a joves que, encara que no tinguen vinculació amb la Universitat, s’hi puguen acollir tenint en compte la limitació de places.

Places

Les places oferides en aquesta edició seran 90. 

Dates i horari

Les activitats tindran lloc del 2 al 31 del mes de juliol de dilluns a divendres.
La recepció dels joves serà de 8:00 a 8:30 i l’eixida de 14:00 a 15:00
Els dies d’excursió l’entrada serà a les 8:15

Seu

La seu estarà ubicada al campus dels Tarongers, realitzant la majoria d’activitats l’Aulari Sud i a les instal·lacions esportives del campus. També es realitzaran excursions i activitats en altres espais de la universitat.