Activitats

Pla General d’Activitats

El Pla General d’Activitats és variat i inclou activitats d’animació, excursions, dinàmiques en anglès, esports, activitats temàtiques, visites a diferents espais de la universitat, jocs i activitats de grup, TICs, aprenentatge entre iguals i bany a la platja.
Aquest pla compta amb un cronograma per a cadascun dels dies de programa, però amb flexibilitat per tal de garantir les aportacions personals, idees o suggeriments dels propis participants.
Algunes activitats seran realitzades per l’equip de treball en llengua anglesa, permetent als participants ampliar el seu vocabulari i adquirir més fluïdesa mitjançant l’aprenentatge entre iguals.

Activitats previstes

a.         Activitats d’animació del grup

Aquestes activitats estaran circumscrites als moments comuns establits en el cronograma general.

L’equip d’animació promourà que els i les participants suggerisquen activitats per a l’ocupació del temps lliure tot afavorint aquelles que tinguen un caràcter més participatiu i creatiu (arts plàstiques), amb algunes com ara balls i danses populars, expressió corporal, etc. Inicialment es plantegen, d’entre altres, les següents activitats: vídeo-fòrum, recomanacions literàries, jocs de taula, ambientació dels espais, tallers manuals, mercat de bescanvi, etc. Així com:

– Una activitat matinal, per a iniciar cada jornada, que tindrà un caràcter motivador i es basarà en dinàmiques de grup i jocs cooperatius o debats socials per estimular i «activar» els participants. Aquestes activitats seran de curta durada.

– Una assemblea cada divendres, a la fi de cada setmana, per a avaluació i comentaris amb independència d’aquelles que es pogueren fer de manera diària.

Juguem en equip. Una nova secció on fomentarem el treball en equip mentre practiquem tres jocs innovadors: Speed square, Tomb-ball i Volant ball.

Fem Equip. Sessions on els joves podran es podran construir com a grup, dinàmiques que ens ajudaran a conèixer als nostres companys, sent capaços de comprendre les diferències d’opinió que ens fan únics a cadascú de nosaltres.  

Fenomen Nau Jove 2017. Cada edició, els nostres joves realitzen muntatges amb la càmera de vídeo basats en diversos fenòmens sorgits a internet: un videoclip, un programa de TV, un Lip Dub, Harlem Shakes, etc. Aquest any, el “fenomen” que realitzarem serà la Nausong, escriurem i crearem la nostra cançó que ens acompanyarà edició darrera edició junt amb el nostre videoclip.

 

b.     Fun English

Durant dos sessions a la setmana els joves realitzaran activitats en anglès preparades per l’equip docent del Centre d’Idiomes de la Universitat de València. Fun English està dissenyat perquè els joves utilitzen l’anglès en el món real amb confiança i fluïdesa per poder comunicar-se amb els seus pensaments i opinions de manera natural. Les sessions són interactives i divertides, i en elles aprenen com expressar-se a través de treballs en grup i discussions estimulants.

 

c.          Activitat Esportiva

Dansa africana_ Aquestes sessions ofereixen, per als joves, un resultat molt positiu a nivell físic. El programa combina els beneficis de l’exercici cardiovascular amb l’aprenentatge de la dansa africana. Les classes de ritmes africans consistiran en un programa de dansa divertit i precoreografiat en què es cuiden els orígens i cultura d’on prové i es respecten els passos bàsics d’aquest ritme.

Hockey_ La programació d’aquest esport ha estat dissenyada per aconseguir una introducció a l’aprenentatge i perfeccionament del hockey amb un mètode divertit, segur i senzill. Seguint sempre l’objectiu principal de gaudir en tot moment, es barreja teoria i pràctica per apropar als joves a les tècniques bàsiques per començar correctament la seua pràctica.

La durada de cadascuna de les activitats esportives serà de quatre sessions d’1.15h.

 

d.    Coneixem la Universitat de València

Aquestes activitats tenen com a objectiu afavorir el coneixement de la Universitat de València des d’un enfocament d’oci educatiu. Per a l’actual edició hem preparat les següents visites per als dilluns 4, 11 i 18 de juliol:

TAU_ El Taller d’audiovisuals de la Universitat de València ens donarà l’oportunitat de sentir l’experiència de fer un xicotet programa de ràdio pensat i desenvolupat pels mateixos joves. Els programes aniran “gestant-se” a les aules, i es gravaran posteriorment.

PALAU_ Farem junts una visita guiada al Palau de Cerveró de la Universitat de València , Institut de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”, per una banda a la exposició permanent de “Ciència i Societat I” de al voltant d’un hora i per altra banda, l’exposició de la qual podem gaudir aquest mes, ja que és temporal; “Com aprenguérem a menjar. L’acció educativa i social del programa EDALNU, 1961-1996”.

PERCUSSIÓ_ Aquest taller ens endinsa a la cultura i ritmes africans. Experimentem amb els diferents sons, instruments i ritmes que ens condueixen a l’Àfrica més tradicional. Comptem amb diversos instruments els quals podrem tocar i provar per poder crear un conjunt musical creatiu i divertit gaudint com a grup i aprenent sempre coses noves que ens fan créixer per dins.

e.   Bany

L’Equip d’animació prepararà les possibles activitats lúdiques i esportives que es desenvoluparan a les platges de la ciutat de València tots els divendres.

TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
Amb la realització d’aquesta activitat es pretén afavorir l’ús de TICs com a eina de comunicació fluida entre tots els participants mitjançant la reedició del blog d’anteriors edicions.
Aiximateix s’utilitzen les TICs  per plantejar activitats d’animació/reflexió relacionades amb la solidaritat, l’ecologia, els drets humans …

Ací pots trobar l’enllaç al blogs creats pels participants de les darreres edicions:
Nau_jove.16
Nau_jove.15
Nau_jove.14
Nau_jove.13
Nau_jove.12
Nau_jove.11