DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 2018


La documentació a entregar serà la següent:

– La documentació que acredite la representació del menor (fotocòpia del DNI del pare o mare, DNI del menor si ho tingués, i del Llibre de Família).

– La documentació que acredite una representació legal del menor disposada judicialment, d’acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d’un o dels dos progenitors, ordres d’allunyament o situacions similars.

– Documentació relativa a condicions de salut del xiquet o la xiqueta. (Fitxa mèdica, per duplicat i amb la signatura original).

– Dues fotografies actualitzades del xiquet/a, de tipus carnet i amb el nom a la part posterior.

– Dues fotocòpies del SIP o assegurança mèdica.

 

ATENCIÓ: El procés de matrícula no acabarà fins que la documentació, es revise i la persona sol·licitant reba un correu de confirmació de la recepció de la documentació. En cas que passen 3 dies des de l’entrega de la documentació i no s’haja rebut aquest correu, caldrà trucar al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.

 

ON CAL PORTAR-LA:

La documentació s’ha d’entregar en sobre tancat en algun dels següents espais:

  • Tenda Tarongers:

Campus Universitat de València, Aulari Nord, Baix Av/ Tarongers, S/N 46022 València 
Telèfon: 963828968 

HORARI: Dilluns-divendres de 10.00 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores

  •  Tenda Burjassot

C/ Dr. Moliner, 50 Campus Burjassot – Edif. Biblioteca Ciències 46100 Burjassot (València)
Telèfon: 963544568 

HORARI: Dilluns-dijous de 10:00 a 14:00 hores i 16:00 a 20:00 hores. Divendres de 10:00 a 14:00 hores

  • Tenda Nau

C/ Universitat, 2 Centre Cultural La Nau 46003 València 
Telèfon: 963983469 

HORARI: Dilluns-divendres de 10.00 a 14.00 hores i 16.00 a 20.00 hores

  • Tenda Publicacions – Blasco Ibañez

C/ Artes Gráficas, 13 46010 Valencia 
Telèfon: 963156822 

HORARI: Dilluns-dijous de 10:00 a 19:00 hores (no tanca a migdia). Divendres de 09:30 a 14:30 hores