MATRÍCULA 2019

La Nau Jove està dirigida a joves de 13 a 16 anys (nascuts entre els anys 2003 i 2006) que siguen fills o filles de membres de la comunitat universitària (PAS, PDI, estudiants i estudiantes i membres del Col·lectiu Alumni UV de la Universitat de València) i a joves que, encara que no tinguen vinculació amb la Universitat, s’hi puguen acollir tenint en compte la limitació de places.

Aquesta 23a edició La Nau Jove ofereix un total de 90 places al campus dels Tarongers.

Per a les famílies que treballen al campus de Burjassot-Paterna, La Nau Jove ofereix un servei de microbús diari fins a la seu de La Nau Jove al campus dels Tarongers. Aquest servei de microbús s’oferirà sempre que siga sol·licitat per un mínim de 15 joves.

ATENCIÓ!!! Enguany, la matrícula de l’escola d’estiu i la del menjador es fa de manera simultània. Això vol dir que primer de res s’ha de formalitzar la matrícula de l’escola d’estiu i, a continuació, ja es pot omplir la matrícula del menjador mitjançant un formulari específic que també hi haurà penjat a ENTREU.

La matrícula es fa en dos torns:

-Primer torn.
De les 10 hores del 6 de maig a l’15 de maig de 2019.
Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres d’Alumni UV*, així com els participants en les anteriors edicions de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes.
La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d’inscripció.
*Els membres d’Alumni UV han d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn de preinscripció i a la reducció del preu.

-Segon torn.
De les 10 hores del 16 de maig al 26 de maig de 2019.
El públic en general s’hi ha d’inscriure en aquest termini per poder accedir a les places lliures disponibles.
La prevalença dels sol·licitants es fa també per ordre d’inscripció.

Més informació: http://naujove.blogs.uv.es/inscripcio/  http://naujove.blogs.uv.es/menjador/