La contractació del Menjador de Nau Jove obrirà el dia 25 de maig en ENTREU

L’aplicació per a la contractació del menjador es publicarà el dijous 25 de maig, per necessitats del servei de programació.

La Nau Jove compta amb servei de menjador per als joves que ho sol·liciten.
El lloc del menjador estarà ubicat en dos campus:
– al Campus dels Tarongers.
– al Campus de Burjassot (per als joves que utilitzen el microbus)

Servei de menjador mensual o quinzenal.

Preu mensual (17 dies):  87,55€

Preu per quincenes:
– del 3 al 14 de juliol (10 dies): 51’50€
– del 17 al 31 de juliol (7 dies):  36,05€ 
Una vegada matriculat el jove, es podrà realitzar el pagament on-line d’aquest servei, del 25 de maig al 2 de juny, a través d’ENTREU
No hi haurà servei de menjador els dies de: cloenda, excursió de dia complet, i els dos dies d’acampada.
Existeix també la possibilitat d’acudir al servei de menjador una quinzena.

Servei de menjador per dies.
També hi ha la possibilitat d’utilitzar el servei de menjador en dies concrets.
Per al correcte funcionament del servei caldrà comunicar-ho a l’equip d’animació fins les 8h del mateix dia i realitzar el pagament en el moment del dinar.

Tipus de menú.
En cas que el/la  jove precise de menú especial, aquesta informació deurà indicar-se a la fitxa sanitària acompanyada d’un informe mèdic.
En tots els casos el dinar consistiteix en un menú diari que constarà de primer i segon plat , postre, pa, i beguda.